Sinds we bij Marnix de website onder hebben gebracht en we bezig zijn geweest met Google hebben veel klanten erbij maandelijks, we zijn inmiddels weer begonnen met uitbreidingen van onze trefwoorden.